Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

Szczoteczka do zębów jako początek wspólnego majątku: življenjska skupnost moškega w ženske , czyli słoweńska regulacja związków pozamałżeńskich/ Toothbrush as the beginning of common property: življenjska skupnost moškega in ženske, ie Slovenian regulations of extramarital unions

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Słowenia to kraj leżący w samym sercu Europy. Nie ulega wątpliwości, że słoweński system prawny stanowi część europejskiej rodziny, jednak ma też swoje specyficzne i bardzo ciekawe instytucje. Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza dużą swobodę w kształtowaniu majątkowego ustroju … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

Kilka faktów europejskiego inwalidztwa

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Pojęcie inwalidztwa (z języka łacińskiego invalidus –  bezsilny, chory, słaby), choć znane i  stosowane już w starożytności, nie doczekało się swojego definicyjnego rozwinięcia przez Unię Europejską. Jest to równoznaczne z  brakiem standardów jednolitego sposobu określania osób niepełnosprawnych przez tę międzynarodową … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

Kultura prawna Chin w zwierciadle porzekadeł prawniczych

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Chińskie porzekadła prawnicze (fayan) to kategoria wyrażeń przeciwstawiana często sentencjom prawniczym (falü geyan). O ile autorstwo sentencji można przeważnie przypisać konkretnym osobom, ich źródłem są zaś teksty pisane, o tyle porzekadła mają charakter mądrości ludowych, przekazywanych w tradycji oralnej. Istotna … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

Laesio enormis a instytucja wyzysku

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Laesio enormis swoje korzenie znajduje w starożytnym Rzymie i zostało ukształtowane w celu ochrony słabszych jednostek w obrocie ekonomicznym. Przez słabszych, w tym kontekście, należy przede wszystkim rozumieć osoby z niższych warstw społecznych, biednych lub zwyczajnie biedniejszych i znajdujących się … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

Proroctwo, reforma i kultura prawna

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

W przyszłym roku minie 50 lat od publikacji jednego z najsłynniejszych esejów Leszka Kołakowskiego: „Jezus Chrystus – Prorok i Reformator”. W tekście tym myśliciel skoncentrował się na osobie Chrystusa w perspektywie filozofii kultury, w swojej refleksji z jednej strony rezygnując … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

Boska sankcja a spadkobranie. Żydzi bez testamentu?

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Fundamentalnym problemem w prawie spadkowym jest kwestia pogodzenia dwóch konkurencyjnych zasad- swobody testowania i solidarności rodzinnej. Pierwsza z nich jest emanacją możności dysponowania swoim majątkiem ze skutkiem pośmiertnym, druga natomiast wyraża postulat ochrony interesów najbliższych zmarłego. Prawo żydowskie jest jednym … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

With constitution in one hand and gun in another? American’s knowledge of fundamental rights

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

A quick search of the internet will reveal a wealth of videos showing demonstrations of Americans’ ignorance on a range of subjects in the form of ‘man on the street’ interviews. These clips are of dubious empirical value, but at … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz