Miesięczne archiwum: Luty 2014

Rewolucja a prawo

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Ostatnio przyszłość Ukrainy decydowała się nie tylko na barykadach Majdanu, ale także, a może przede wszystkim, w zaciszach gabinetów i na sali posiedzeń Rady Najwyższej Ukrainy. W dzisiejszych czasach zarówno dyktatury, jak i rewolucje potrzebują czegoś, co wykazywałoby, że ich … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

Razem czy osobno? O historii i przyszłości Kraju Basków

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Czy tendencje separatystyczne zagrażają stabilności państw wielonarodowych? Czym są i skąd  się wzięły oraz w jaki sposób mogą, jeśli w ogóle, zagrozić jedności Królestwa Hiszpanii? Wiek XX to okres kształtowania się ideologii narodowych, szczególnie nacjonalizmu. Pojęcie narodu uznaje się za  centralną kategorię tych … Czytaj dalej

Galeria | 1 komentarz

Prawdziwa geneza ludowej suwerenności

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Znaleźć współcześnie kogoś, i to nie tylko wśród prawników czy polityków, kto występowałby przeciwko zasadzie suwerenności narodu (ludu), byłoby raczej trudno. Jest ona, podobnie jak groswspółczesnego liberalnego konstytucjonalizmu, w zasadzie niekwestionowanym elementem pakietu rozwiązań ustrojowych, uznawanych za podstawę każdego współczesnego … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

Prawo do samostanowienia narodów a integralność terytorialna państwa

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

W chwili obecnej coraz większym problemem staje się wytyczenie granicy pomiędzy prawem narodów do samostanowienia a zasadą integralności terytorialnej państw. Od dwudziestu lat zaobserwować można tendencję rozpadu państw wieloetnicznych (ZSRR, Jugosławia), niestety często na drodze rozlewu krwi. Na świecie istnieją … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz

Wszystkiemu winny płat czołowy

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Wina to kluczowe pojęcie dla prawa karnego. Jest warunkiem koniecznym popełnienia przestępstwa, bowiem jak stanowi paragraf trzeci art. 1 Kodeksu karnego „Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu”. Na przestrzeni lat powstało … Czytaj dalej

Galeria | Dodaj komentarz